Предотвратими разходи за над 34 млн. лв. за три години е коствал РМШ

За периода от 2018 г. до 2020 г. пациентите с рак на маточната шийка са били съответно 1194, 1214 и 1132 души. Директните разходи за лекарствена терапия, болнично и амбулаторно лечение за трите години са над 34 милиона лева (34 588 140 лева). От тези директни разходи 46 до 48% са за лекарствена терапия.

Тези данни изнесе доц. Христина Лебанова, преподавател по Социална фармация и фармацевтично законодателство в МУ Плевен, на затворена експертна среща на Коалиция HPV, съобщиха от там.

Данните са от проучване за икономическата тежест на рака на маточната шийка в България, което обхваща периода 2018-2020 г.

„И тъй като ракът на маточната шийка е ваксинопредотвратимо заболяване, почти всички разходи можеха да се спестят“, отбеляза доц. Лебанова и допълни:

„Но по-важни са загубените години човешки живот. Според проучването, средната възраст на починалите пациентки с HPV е 62 години, но през всяка една от годините имаме регистрирани смъртни случаи на много млади жени – на 24, 21 и 30 г. Още по-притеснителен е броят на починалите до 61-годишна възраст – почти половината от смъртните случаи. Жените, починали от HPV, са изгубили средно 20 години живот, от които 11 години са в трудоспособна възраст. Загубеният брутен вътрешен продукт от 2018 до 2020 г. варира между 4,5 и 6 милиона лева годишно от загуба на трудоспособност. Проучването обаче не е изчислило комулативните загуби от смъртта на пациентките в следващите години, през които те можеха да бъдат трудоспособни“, обясни доц. Лебанова.

Фармакоикономистът обърна внимание, че това не са всички разходи, защото не е ясно какво е доплащането от пациентите за прегледи извън обхвата на НЗОК, диагностичните тестове и проследяване. Фармакоикономиката не може да отчете и т. нар. трудноизмерими разходи – на самото домакинство за болния, така че икономическата тежест на заболяването е много по-голяма от отчетеното.

„Нашето проучване показва, че кумулативните директни разходи за рак на маточната шийка са 17,68 милиона евро за периода 2018-2020 г. Като се има предвид, че 89% от

случаите на рак на маточната шийка са свързани с HPV, то 15,74 милиона евро (89%) от разходите са причинени от HPV. Тези резултати показват важността на превенцията с ваксина от инфекцията с HPV, която е и основно средство за предотвратяване на случаите на рак на маточната шийка“, каза в заключение доц. Лебанова.

Вирусоложката проф. Радка Аргирова обърна внимание, че ваксинопрофилактиката е важна не само в детска възраст и че трябва да се промотира и следва модел за ваксинация през целия живот като инвестиция за здраве. „Това е стратегия, приета от здравните министри на европейските страни още през 2014 г. Защото ваксинацията е най-ефективният метод за предотвратяване на инфекциозни заболявания и всяка година спасява милиони хора от болести, увреждания и смърт“, отбеляза тя и добави: „Крайно време е да спрат да умират у нас млади хора от свързани с HPV заболявания. Австралия планира да ликвидира рака на маточната шийка до 2030 г., а ние още се колебаем дали да се ваксинираме срещу HPV! Това е жестоко изоставане“.

Въпреки че ефектът на ваксината срещу HPV може да се види ясно след десетилетие, в Италия тези ползи са настъпили изключително бързо. Когато в Италия започват да ваксинират целевите групи за HPV, само след 10 месеца са спестили 10 пъти повече средства на обществените фондове за здравеопазване, коментират експертите.

Членовете на Коалиция HPV са изготвили план за действие, чиято първа крачка е изискването на периодичен отчет от Министерство на здравеопазването как се изпълнява вече приетата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2021-2024 г.). Съответният документ ще бъде внесен в МЗ в идната седмица.

Планирана е мащабна информационна кампания за превенция на HPV-свързани заболявания, насочени към родители на деца от таргетните групи.

Предстоят също семинари и обучения за журналисти, здравни медиатори, общопрактикуващи лекари, акушергинеколози и други медицински специалисти, уточняват от там.